E-sciagi.pl

PROMOCJA

Elementy organizacji i zarządzania

Ilość stron93
Bibliografianie
Przypisynie

Początek pracy (ściągi)

1. ROLA KIEROWNIKA W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNĄ ORGANIZACJĄ

1.1 ISTOTA I WYZWANIA W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNĄ ORGANIZACJĄ.

Rys. 1. Zarządzanie w organizacjach [R.Griffin, "Podstawy organizacji i zarządzania"]

1.2 PROCES ZARZĄDZANIA.

Rys. 2 Proces zarządzania [R.Griffin]

1.3 RODZAJE MENEDŻERÓW.

Rys. 3 Rodzaje menedżerów według szczebla i obszaru [R.Griffin]

1.4 ROLE MENEDŻERSKIE.

Tab.1 Dziesięć podstawowych ról kierowniczych [R.Griffin].

1.5 UMIEJĘTNO?CI MENEDŻERSKIE

1.6 PODSUMOWANIE

ĆWICZENIA I

1. EWOLUCJA ZARZĄDZANIA

2. CASE STUDY. ZARZĄDZANIE WSPÓŁCZESNĄ ORGANIZACJĄ.

2. PLANOWANIE DZIAŁAŃ I PODEJMOWANIE DECYZJI KIEROWNICZYCH

2.1 ZARZĄDZANIE CELAMI ORGANIZACJI I PLANOWANIE

Rys. 4 Proces planowania [R.Griffin].

Rys. 5 Cztery podstawowe etapy planowania [J.Stoner, Kierowanie]

1.2 PLANOWANIE W ORGANIZACJI. RODZAJE PLANÓW ORGANIZACJI.

Tab. 2 Rodzaje planów [J.Gościński, "Sterowanie i planowanie. Ujęcie systemowe"]

Tab. 3 Cechy planów strategicznych, operacyjnych i taktycznych [J.Gościński]

2.3 RODZAJE PROBLEMÓW W ZARZĄDZANIU.

2.4 TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW.

Tab.6 Tradycyjne i nowoczesne techniki podejmowania decyzji [Stoner, Kierowanie]

2.5 RACJONALNY PROCES ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW (PODEJMOWANIA DECYZJI).

Tab.7 Etapy procesu racjonalnego podejmowania decyzji. [R.Griffin]

Rys. 12 Ocena alternatywnych wariantów w procesie podejmowania decyzji. [R.Griffin]

1.6 PODSUMOWANIE

3. ZNACZENIE PLANÓW STRATEGICZNYCH, TAKTYCZNYCH I OPERACYJNYCH.

3.1 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Rys. 6 Formułowanie i realizacja strategii na trzech poziomach [R.Griffin].

Rys. 7 Formułowanie strategii - analiza SWOT

Rys. 8 Macierz BCG

Rys. 9 Cykl życia produktu

Tab. 4 Strategie funkcjonalne i przedmiot ich zainteresowania

Rys. 10. Wdrażanie strategii

3.2 PLANOWANIE TAKTYCZNE

Rys. 11. Opracowanie i realizacja planów taktycznych [R.Griffin]

3.3 PLANOWANIE OPERACYJNE

Tab. 5. Rodzaje planów operacyjnych

1.4 METODY RUTYNOWEGO I TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I PODEJMOWANIA DECYZJI.

3.5 PODSUMOWANIE

ĆWICZENIA 2

1. ISTOTA I PRZEDMIOT WARTO?CIOWANIA PRACY.

Rys.12 Istota wartościowania pracy [Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami, Z.Czajka]

2. METODY WARTO?CIOWANIA PRACY.

3. METODA WARTO?CIOWANIA PRACY "UMEWAP-95".

Tab. 6 Schemat metody wartościowania pracy UMEWAP-95

Tab. 7 Klucz analityczny do kryterium "Wykształcenie zawodowe" A.1

Tab. 8 Klucz analityczny do kryterium "Zręczność" A.4

4. ORGANIZOWANIE DZIAŁAŃ I ZARZĄDZANIE PRACĄ

4.1 ZNACZENIE ORGANIZOWANIA

Rys. 13 Proces organizacyjny [J.Stoner, Kierowanie]

1.2 PODZIAŁ PRACY I DEPARTAMENTALIZACJA.

Tab. 9 Charakterystyka zadań [J.Stoner, Kierowanie]

Rys. 14 Cechy zadania i motywacja do pracy [J.Stoner, Kierowanie]

4.3 TYPY STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH

Rys. 15 Obciążenie kierownika [W.Kieżun, Podstawy organizacji i zarządzania]

Rys. 16 Zasięg i rozpiętość kierowania [W.Kieżun, Podstawy organizacji i zarządzania]

Rys. 17 Struktura liniowa, bez funkcjonalnych doradców [W.Kieżun, Podst. organizacji i zarządzania]

Rys. 18 Struktura funkcjonalna [W.Kieżun, Podstawy organizacji i zarządzania]

Rys.19 Struktura sztabowa [W.Kieżun, Podstawy organizacji i zarządzania]

Rys. 20 Struktura smukła

Rys. 21 Struktura płaska.

Rys.22 Przykład struktury macierzowej.

1.4 PODSUMOWANIE

5. KIEROWANIE LUD?MI I PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI

5.1 FUNKCJE KIEROWANIA

Rys. 23 Proces komunikowania się. [L.Bittel, Krótki kurs zarządzania]

Rys. 24 Sieci komunikacji [L.R.Bittel, Krótki kurs zarządzania]

5.2 SYSTEM MOTYWOWANIA W ORGANIZACJI

Rys. 25 Hierarchia potrzeb według Maslowa [Lester R.Bittel, Krótki kurs zarządzania]

5.2 PRZYWÓDZTWO - STYLE KIEROWANIA

Rys. 26 Koncepcja siatki kierowniczej.

Rys. 27 Systemy przywództwa według Likerta.

Rys. 28 Skala ciągła stylów przywództwa.

Tab. 10 Zmienność skutecznego stylu przywództwa w zależności od sytuacji

Rys. 29 Zmienność skutecznego stylu przywództwa w zależności od sytuacji

5.3 PODSUMOWANIE

6. KONTROLA KIEROWNICZA

6.1 POJĘCIE KONTROLI

6.2 PROCES KONTROLI KIEROWNICZEJ

Rys. 30 Podstawowe etapy procesu kontroli.

6.3 RODZAJE KONTROLI

6.4 SKUTECZNY SYSTEM KONTROLI

6.5 PODSUMOWANIE

ĆWICZENIA 3

1. ZASADY I METODY SKUTECZNEJ MOTYWACJI PRACOWNIKÓW.

2. KOMENTARZ

Tab. 11 Teoria X i teoria Y McGregora. Dwa przeciwstawne poglądy na temat natury ludzkiej w pracy.

ĆWICZENIA 4

1. WARUNKI SKUTECZNO?CI I METODY KONTROLI KIEROWNICZEJ.

2. KOMENTARZ


!!! To tylko początek gotowca pobierz pełną wersję !!!


Reklama

Dodaj link